Polityka prywatności - Grzesiek Orlikowski - Daj się nakręcić

Polityka prywatności

Kochani!

Każdego dnia dbam o to, aby korzystanie z moich usług było dla Was komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazuję Wam wszystkie informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Waszych wizyt na mojej stronie internetowej lub podczas korzystania z moich usług offline.

Wiem, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności, którą Wam przekazuję, wyjaśniam, jakie dane i po co gromadzę oraz w jaki sposób je przetwarzam, abyście mogli być pewni, że są u mnie bezpieczne.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM WASZYCH DANYCH?

Administratorem danych jest

 Grzegorzem Orlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GRZEGORZ ORLIKOWSKI USŁUGI AUDIO-WIZUALNE w Łęgu 89-652, przy ul. Łąkowej 8, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 5552131837, właściciel domeny https://grzesiekorlikowski.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się skontaktować ze mną na adres mailowy film@grzesiekorlikowski.pl

2. W JAKIM CELU ZBIERAM WASZE DANE?

Współpraca ze mną może wiązać się z potrzebą przekazania mi Waszych danych osobowych. Pobrane dane zachowuję w ścisłej poufności i wykorzystuję jedynie do celów, o których Was poinformowałem. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujecie o tym, jakie dane udostępniacie oraz z jakich danych mogę korzystać.

Gdy podacie mi Wasze dane w celu zawarcia umowy będę przetwarzać je w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAM WASZE DANE?

Wszelkie zbierane przeze mnie dane przetwarzam zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Waszych danych osobowych może być:

 • Wasza zgoda;
 • zawarta między nami umowa (np. którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną) i lub działania podejmowane na Wasze żądanie zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • obowiązek prawny – będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Wasze dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
 • prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Ilekroć będę Was pytał o zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Wasza zgoda.

Będę przetwarzać Wasze dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteście stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Wasze żądanie, przed zawarciem umowy.

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieram tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będę mógłi jej z Wami zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które muszę zebrać z uwagi na ciążący na mnie obowiązek prawny (np. dane do faktur).

5. KOMU BĘDĘ UDOSTĘPNIAĆ WASZE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazuję Wasze dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Waszych danych są moi podwykonawcy, firmy kurierskie, księgowi, doradcy podatkowi, kancelarie prawne.

6. CZY MOŻESZCIE WYCOFAĆ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH?

W każdej chwili możecie wycofać zgodę na udostępnianie danych osobowych w moim serwisie.

W przypadku formularzy lub danych przekazywanych mailem proszę kontaktować się ze mną mailowo: film@grzesiekorlikowski.pl

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Wasze dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będę mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na mnie obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Waszych danych
 • cofniecie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony
 • zostanie przyjęty Wasz sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Waszych danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

8. BEZPIECZEŃSTWO WASZYCH DANYCH

Przetwarzając Wasze dane osobowe stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa wg RODO, w tym stosuję szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Dzięki temu Wasze dane na moich serwerach są bezpieczne!

9. WASZE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Waszych danych przysługuje Wam szereg uprawnień. Możecie z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się ze mną mailowo: film@grzesiekorlikowski.pl

Przysługuje Wam:

 • prawo żądania ode mnie dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przeze mnie Waszych danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją, jeśli Wasze dane osobowe przetwarzam na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będę dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po mojej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Waszej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Wasza zgoda, posiadacie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeze mnie Waszych danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możecie skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany powyżej.

10. DO CZEGO WYKORZYSTUJĘ PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasza strona zapisuje na dysku Waszego komputera lub w Waszym urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jestem w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten Serwis. Stosuję także inne technologie tego typu, tj. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznaję Was, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujecie i czego szukacie na mojej stronie. Chcę wiedzieć, które kategorie odwiedzacie częściej niż pozostałe, dzięki czemu mogę uczynić moje treści ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Wy dajecie mi wiedzę o tym, w jakim kierunku powinienem się rozwijać, jakie są Wasze wymagania, czego brakuje, a wydaje Wam się, że powinno znaleźć się na mojej stronie.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Waszych urządzeniach i zapisanych na nich plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na ich wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z mojej strony.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach mojej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Waszych urządzeniach końcowych do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Waszych urządzeniach końcowych przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Was.

Z uwagi na funkcję stosuję w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach mojej strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszej strony;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach mojej strony;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Was ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzicie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Wam treści reklamowych bardziej dostosowanych do Waszych zainteresowań.

Dane jakie uzyskuję za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)– co do zasady – nie pozwalają na Waszą identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteście użytkownikami zarejestrowanymi istnieje możliwość powiązania z Wami konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Waszej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z mojej strony. Zaznaczam jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie mojej strony w pełnym zakresie.

Możecie też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Waszym urządzeniu.

Abym mógł trwale zapamiętać Waszą decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przeze mnie cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśm zmuszony zapisać na Waszych urządzeniach cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Waszych urządzeń na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Was o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:

Internet Explorer:

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
 • z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Mozilla Firefox:

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
 • w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii ‘dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość ‘true’ na ‘false’.

Chrome:

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Opera:

 • z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
 • w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię ‘localStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

Safari:

 • należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.
 • w miejscu “Zarządzaj danymi witryn” należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.

Nie odpowiadam za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na mojej stronie.

11. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM MOICH PARTNERÓW

a) Google Analytics

W moim serwisie używam narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na moją rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Waszego korzystania z mojej strony, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W moim serwisie aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na moje zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Was z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na moją rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez Waszą przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informuję, że możecie zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

b) Piksel Facebooka

Do mierzenia skuteczności reklamowania moich usług za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam moich reklam korzystam z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga mi mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w moim Serwisie. Dane z piksela wykorzystuję w poniższym zakresie:

 • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
 • tworzenie grup odbiorców reklam,
 • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
 • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

c) Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords

Do mierzenia skuteczności reklamowania mojej strony za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam moich reklam wykorzystuję śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiaduję się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala mi optymalizować prowadzone przeze mnie w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

 • widzę, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znam swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmuję przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizuję prowadzone kampanie pod kątem moich celów biznesowych,
 • widzę, ilu klientów wchodzi w interakcję z moimi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • mogę wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły moją witrynę.

Informacje o danych przetwarzanych przez mojego partnera znajdziecie tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

PARTNERZY:

Korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Wasze dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • hostingodawca
 • biuro księgowe
 • portale społeczniościowe
 • inni usługodawcy


12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Moja oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będę mógł, a czasem będę musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w moim Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

Z powyższych względów zalecam okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.G

Daj się nakręcić...

na epicką przygodę!

© 2021 Grzesiek Orlikowski
© 2021 Grzesiek Orlikowski
logo
logo
arrow_top